BelArte el UV Kamuflujcy

Fiberglass Silk BelArte

Fiberglass Silk BelArte
Fiberglass Silk BelArte

Jedwab samo-przylepny o standardowym kszta³cie, stosowny w technice Fiberglass. W odró¿nieniu od w³ókien dostêpnych na rynku, po nas±czeniu resin± BelArte, nie pozostawia widocznej faktury p³ótna! Uwaga! Jest to produkt oryginalny firmy BelArte.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: