ele UV BelArte silver Line

Tipsy BelArte Classic Natural 100 szt.

Tipsy marki BelArte, klasyczny kszta³t, o barwie naturalnej. Wysoka elastyczno¶æ, nie niszcz± siê w lampie ani w czasie aplikacji. Dobra przyczepno¶æ do p³ytki paznokcia, doskonale wi±¿e z klejami dostêpnymi na rynku. Komplet zawiera 100 sztuk tipsów BelArte w pude³ku PCV, rozmiary 1-10.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: