BelArte Coroline

Du¿y zestaw do parafiny

Du¿y zestaw do parafiny
Du¿y zestaw do parafiny
Du¿y zestaw do parafiny
Du¿y zestaw do parafiny
Du¿y zestaw do parafiny

Spory zestaw do zabiegu parafinowego i k±pieli parafinowych. Uniwersalny, du¿y podgrzewacz z mo¿liwo¶ci± 100% p³ynnego regulowania temperatury podgrzewania od 0 do 80 stopni Celsjusza, wyposa¿ony w dodatkowy bezpiecznik i estetyczn± pokrywkê. Pojemno¶æ 5 litrów, zalecane wype³nienie parafin±: od 2 do 3 litra. Zasilanie 220V 5060Hz, moc 150W. Zestaw zawiera: - Parafiniarkê z regulacj± temperatury - Plastikow± kratkê zabezpieczaj±c± (na dno) - Rêkawiczki 1-razowe, 50 szt. - Pêdzel do aplikacji parafiny - Przej¶ciówkê do gniazdka polskiego - Gwarancja 6-miesiêcznaProdukt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: