BelArte Coroline

Gaza do parafiny

Gaza, nieja³owa przydatna w zabiegu parafinowym i kosmetyce. Tak¿e dobra jako uniwersalny materia³ opatrunkowy.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: