BelArte Akryl White

Parafina pielêgnacyjna

Parafina o klasycznym aromacie, do u¿ycia w podgrzewarce. Pielêgnuje i od¿ywia d³onie. Opakowanie zawiera ponad 250 gram wosku parafinowego. Przechowuj w ch³odnym pomieszczeniu (w wysokiej temperaturze odkszta³ca siê).Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: