Cie do powiek BelArte

Clean&Prep BelArte 11 ml

Uniwersalny ¶rodek do przygotowania p³ytki paznokcia. Ma dzia³anie: - Odt³uszczaj±ce (przed zastosowaniem ¿elu UV lub akrylu) - Aktywacyjne (jako aktywator ¿elu UV) - Niszcz±ce bakterie - Antywirusowe - Dezynfekuj±ce Do stosowania na p³ytkê paznokci (nie ma potrzeby aplikacji na wa³) przed na³o¿eniem ¿elu, akrylu, lub tipsa oraz przy technice ¿elowej, do aktywacji ¿elu (przetrzeæ trochê mniejsz± ilo¶ci± ni¿ cleanera). Buteleczka 11ml z pêdzelkiem który u³atwia nak³adanie.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: