BelArte Akryl White

¯el UV BelArte Clear 15 ml

Prawdopodobnie najlepszy ¿el uv dla wszystkich kochaj±cych zdobienia Aqua. Wyra¼ny, fantastycznie g³êboki po³ysk. ¯el jednofazowy, sam siê poziomuje, o ¶redniej gêsto¶ci, przy czym rewelacyjnie utrzymuj±cy ozdoby. Nie powoduje alergii i w 100% bezkwasowy, nie powoduje uczucia pieczenia pod warstw± preparatu. To jedyny dostêpny w Polsce ¿el, który posiada rekomendacjê ASP i najlepszych polskich kosmetyczek, stylistek i instruktorów stylizacji paznokci. Najlepiej stosowaæ z Cleanerem BelArte i ozdobami do pó³przezroczystego Aqua. Dla dodatkowego extra-zwiêkszenia po³ysku, mo¿esz u¿yæ z preparatem Quick Dry Top Coat.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: