BelArte el UV Kamuflujcy

¯el UV BelArte Colorline 5ml

¯el UV BelArte Colorline 5ml
¯el UV BelArte Colorline 5ml
¯el UV BelArte Colorline 5ml

BelArte COLORLINE to nowoczesna ekskluzywna linia ¿eli uv kolorowych, wyprodukowana specjalnie dla Kosmetyczek ceni±cych wygodê w stylizacji i wyj±tkowe spektrum mo¿liwo¶ci. Marka BelArte zdaj±c sobie sprawê z tego, ¿e oferuje ¿ele najbardziej wymagaj±cym Stylistkom, stworzy³a jedn± z najbardziej efektownych palet kolorów dostêpnych w sprzeda¿y! 49 wyj±tkowe kolory, starannie dobrane w oparciu o badania trendów rynkowych, zainspiruj± Ciê do twórczej pracy i dadz± mo¿liwo¶ci, których dot±d nigdy nie mia³a¶! ¯ele kolorowe BelArte COLORLINE dostêpne s± w wersji: - Delikatne PASTELE - Silne KRYJ¡CE kolory - Intryguj±ce ¿ele KOKTAJLOWE - Ponadczasow± bia³± PER£Ê - Modne kolory METALICZNE - L¶ni±ce BROKATY - Rewelacyjne ¿ele uv NEONOWE Zestaw zawiera: - ¯el COLORLINE poj. 5ml - Instrukcjê-Ulotkê ze sk³adnikami - Paletkê kolorystyczn± ¿eli uv - Pude³ko holograficzne ¯ele UV BelArte COLORLINE spe³niaj± standardy Unii Europejskiej i zosta³y wyprodukowane zgodnie z Dyrektyw± UE nr 67-548-EEC.Produkt tymczasowno niedostpny.

Wybierz rodzaj:
Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: