ele UV BelArte silver Line

¯el UV BelArte SilverLine Builder Pink 15 ml

Nowe ¿ele szturmuj± Polski rynek Stylistek Paznokci! ¯el buduj±cy, pó³przezroczysty ró¿owy, o wysokiej gêsto¶ci, pozwala na pracê z ozdobami. Nak³adaj w technice 3-fazowej jako ¿el budujacy lub przy technice jednofazowej do zatapiania ozdób. Dziêki gêsto¶ci polecany tak¿e do pracy na formê. Kolor: pó³przezroczysty ró¿ Konsystencja: gêsta Technika: trójfazowa, 1-fazowa Zastosowanie: na tips, forma, naturalna p³ytka, zatapianie ozdób Czas utwardzania: 2 minuty W komplecie pude³eczko i instrukcja-sk³ady.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: