ele UV BelArte silver Line

Akryl BelArte Cover 25g

Ekskluzywny proszek akrylowy z wysokiej pó³ki. Wersja kolorystyczna COVER - kamufluj±ca, stworzona do krycia p³ytki. Tak prosty w opracowaniu, ¿e mo¿esz pi³owaæ go brokatowym bloczkiem! Samopoziomuje siê, ale nie rozlewa siê i dobrze utrzymuje ozdoby. Wysoka trwa³o¶æ po aplikacji, bardzo dobra przyczepno¶æ. Nie ¿ó³knie, praktycznie niezale¿nie od wysoko¶ci temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym osi±ga idealnie naturalny kolor. Do u¿ycia z formami na naturalnej p³ytce paznokcia lub na tipsie. Oryginlany Akryl BelArte rekomendowany jest przez znanych profesjonalistów w bran¿y paznokciowej.Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: