BelArte el UV Kamuflujcy

Maska ¿elowa z alg± antybakteryjn± 500 ml + 22 g ZiajaPRO

Maska ¿elowa z alg± antybakteryjn±. Seria ZiajaPRO Zielona, program oczyszczaj±cy do cery tr±dzikowej, program oczyszczaj±cy do cery t³ustej i mieszanej. ¯el - baza antybakteryjna + 100% alga Spirulina. Preparat wy³±cznie do u¿ytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych. Preparat testowany klinicznie i alergologicznie. Wskazania: -cera zanieczyszczona, tr±dzikowa ze sk³onno¶ci± do powstawania zaskórników -cera t³usta i mieszana z zaburzon± prac± gruczo³ów ³ojowych 100% Alga Spirulina - opis dzia³ania: -uzupe³nia niedobór substancji od¿ywczych–aminokwasy, mikro i makroelementy, wit. z grupy B oraz NNKT -spowalnia procesy starzenia siê skóry -zmniejsza napiêcie powierzchniowe naskórka -wykazuje wysok± biodostêpno¶æ -zawiera unikaln± kombinacjê najwy¿szej jako¶ci substancji od¿ywczych -kolor: zielononiebieski, zapach: morski -sucha masa >90%, zawarto¶æ wody 5-8% ¯el - Baza Antybakteryjny - opis dzia³ania: -reguluje wydzielanie sebum oraz wyra¼nie zmniejsza przet³uszczanie siê skóry -ogranicza sk³onno¶æ do powstawania zaskórników i zmian tr±dzikowych -hamuje rozwój bakterii zmniejszaj± sk³onno¶æ do powstawania ropnych zmian -intensywnie nawil¿a naskórek -zapobiega powstawaniu podra¿nieñ, wywo³anych nadmiernym gromadzeniem siê sebum na powierzchni skóry Aplikacja maski ¿elowej z alg± spirulin±: -odmierzyæ 30 ml ¿elu–baza (30 doz), nastêpnie za pomoc± do³±czonej ³y¿eczki 2,5-3 ml algi spiruliny -dok³adnie wymieszaæ -nanie¶æ cienk± warstwê maseczki na skórê twarzy, szyi i dekoltu -po oko³o 10-15 minutach przetrzeæ skórê p³atkami kosmetycznymi zwil¿onymi ciep³± wod± lub tonikiem bezalkoholowym w zale¿no¶ci od programu Substancje aktywne: -100% ALGA NIEBIESKOZIELONA SPIRULINA ¯el-Baza: -kompleks proteinowo-cynkowy -alantoina -prowitamina B5 (D-panthenol) Informacje dodatkowe: -pojemno¶æ: 500 ml ¿el-baza + 22 g alga SPIRULINA = 15 zabiegów -produkt w 100% naturalny, pH naturalne -przechowywaæ w temp. 20-25 °CProdukt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: