ele UV BelArte silver Line

Blender 11 ml

P³yn u³atwiaj±cy pi³owanie. Zmiêkcza próg tipsa u³atwiaj±c jego opi³owywanie. Po zaaplikowaniu ¶ladowej ilo¶ci blendera na liniê ³±czenia naklejonego tipsa, wyg³adzisz je pilnikiem bez trudno¶ci i oszczêdzisz zarazem du¿o czasu!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: