BelArte Akryl White

Aktywator Resiny BelArte 100 ml + atomizer

Aktywator Resiny BelArte 100 ml + atomizer
Aktywator Resiny BelArte 100 ml + atomizer
Aktywator Resiny BelArte 100 ml + atomizer
Aktywator Resiny BelArte 100 ml + atomizer

Biologiczny Aktywator Resiny marki BelArte. Szklana br±zowa butelka dobrze chroni p³yn przed promieniami ¶wiat³a. W zestawie atomizer (rozpylacz). Uwaga, aktywatory szybko paruj±, st±d pamiêtaj aby bardzo mocno dokrêciæ butelkê! Je¿eli nie bêdziesz u¿ywaæ aktywatora przez kilka dni, nie pozostawiaj zakrêconego atomizera, lecz z powrotem u¿yj zakrêtki!Produkt tymczasowno niedostpny.

Copyright by Tipserka.pl NetVisage Realizacja: